Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Jacek Sieg

Obsługa inwestycji budowlanych obejmuje:

 • audyty techniczne
 • raporty techniczne Due Diligence
 • przygotowanie i zorganizowanie procesu inwestycyjnego
 • zarządzanie projektem
 • kontrolę i nadzór procesu inwestycyjnego
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • kosztorysowanie
 • wykonanie inwentaryzacji i obliczanie powierzchni
 • sporzadzanie dokumentacji przetargowej i ofertowej
 • przeglądy okresowe
 • kontrola jakości
 • przeprowadzenie odbiorów i rozruchów